Pasar Bazaar 2023

Pasar Malam Bazaar 2023

Sinar Events heeft drie Pasars in samenwerking met de Bazaar Beverwijk de afgelopen jaren georganiseerd.

Het plan was om ook dit jaar daar in maart een Pasar te organiseren.

In de organisatie van de Bazaar is er een personeelswisseling geweest. Er lijkt nu een verschil van inzicht te bestaan over de manier waarop de succesvolle samenwerking in het verleden gestalte dient te krijgen.

Wij hebben dan ook tot onze spijt besloten om de samenwerking te beëindigen in het belang van de standhouders, medewerkers en artiesten.

Mocht de samenwerking hersteld worden dan zullen wij dit op de website en social media melden.

Namens Sinar Events,

Rob Warella.